روانشناسی ومجموعه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دکتر مریم اساسه

 

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: روان شناسی 

 

روزهای حضور در دانشکده ساعت های حضور در دانشکده
   
   
   

 


اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

روانشناسی علمی است که به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرآیندهای ذهنی انسان به عنوان مخلوق الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روشهای  تجربی، عقلی و حیاتی می پردازد.   ادامه مطلب

 


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

     
     
     

اعضای هیأت علمی گروه

 

       
       
       

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه