روانشناسی تربیتی

 


اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی

روان‌شناسی یکی از شاخه‌های علوم انسانی است. دوره کارشناسی روان‌شناسی، یکی از دوره‌های نظام آموزش عالی می‌باشد که هدف آن تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی و همچنین روش‌های پژوهش در این علم را فراگرفته و حداقل مهارت‌های حرفه‌ای روان‌شناسی را که در کشور ما دارای کاربرد فراوان است، به دست آورند. ادامه مطلب....


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته


اعضای هیأت علمی گروه‌‌‌‌‌‌   


اعضای هیات علمی باز نشسته گروه