کارشناسی زبان انگلیسی

دکتر مهناز کربلایی صادق

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی

 


روزهای حضور در دانشگاه ساعت های حضور در دانشگاه
   
   
   

 


اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

استفاده از منابع و متون علمی و برقراری ارتباط فرهنگی با سایر ملل، مستلزم دانستن زبان خارجی است و تنها راه دست یافتن به این اهداف، آشنایی با حداقل یک زبان زنده و بین‌المللی است و از آنجا که درس زبان انگلیسی جزو مواد درسی و از اهمیت به سزایی برخوردار است، در این راه، توجه به جنبه‌های فنی و تخصصی در آموزش زبان و ایجاد مهارت‌های خواندن و درک متون، تلفظ، و بیان صحیح در تهیه برنامه درسی این دوره از اولویت و اهمیت برخوردار است.  ادامه مطلب.....
 


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدیرگروه 
     
     
     
     

 


اعضای هیات علمی

       
       
       
       

 


اعضای بازنشسته