زبان فرانسه و آلمانی

 

دکتر مجید یوسفی بهزادی


مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی:ادبیات نوین فرانسه

روزهای حضور در دانشکده ساعت‌های حضور در دانشکده


اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فرانسه با گرایش‌های ادبی و مترجمی، یکی از دوره‌های آموزشی در نظام آموزش عالی است که اهداف آن تربیت مترجمان و پژوهشگران متعهد و متخصص در زمینه ترجمه و پژوهش‌های علمی و ادبی می‌باشد و بر این اساس اهداف زیر مورد توجه بوده است. ادامه مطلب........


مدیران گروه ادوار گذشته گروه

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدیریت گروه
دکتر فرانک اشرفی استادیار فرانسه
دکتر یاسمین محمدی استادیار فرانسه
دکتر مسعود سلامی استادیار آلمانی

اعضای هیأت علمی گروه

آلمانی دکتر مسعود سلامی استادیار تمام وقت
دکتر شهرام صحاوی استادیار تمام وقت
دکتر لیلی مسگرزاده استادیار تمام وقت
فرانسه دکتر فاطمه خان محمدی استادیار تمام وقت
دکتر معصومه میرزاجان سمسار استادیار تمام وقت
دکتر یاسمین محمدی استادیار تمام وقت
دکتر مجید یوسفی بهزادی استادیار تمام وقت
دکتر لیلا شوبیری استادیار تمام وقت
دکتر کریم حیاتی آشتیانی استادیار تمام وقت

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی
دکتر مهوش قویمی زبان و ادبیات فرانسه استاد
دکتر فرانک اشرفی زبان و ادبیات فرانسه استادیار
دکتر غلامرضا ذات علیان زبان و ادبیات فرانسه استاد
مرحوم دکتر بهاره جواهری زبان و ادبیات فرانسه استادیار