علوم تربیتی و مشاوره

دکتر سمیرا وکیلی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: روانشناسی کودکان استثنایی

روز های حضور در دانشکده ساعات حضور در دانشکده
   
   
   
   
   

 


اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

در میان رشته‌های علوم انسانی، علوم تربیتی مجموعه‌ای از دانش‌های به هم پیوسته است که با استفاده از روش عقلی و بحث‌های فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش‌های علمی و یافته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... در مباحث نظری و کاربردی به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش‌ها، حل زمینه‌ها و عوامل تعلیم و تربیت می‌پردازد. علوم تربیتی در وهله اول دارای فایده عملی است یعنی به عمل تربیت در همه مراحل مدد می‌رساند و مانند همه علوم دیگر در هم‌آوای....... ادامه مطلب


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

نام و نام خانوادگی‌ مرتبه علمی‌ مدیریت گروه‌
دکتر عزت اله نادری استاد مشاوره و تعلیم و تربیت
دکتر علی شریعتمداری استاد علوم تربیتی و مشاوره
دکتر سعید بهشتی استاد فلسفه و تعلیم و تربیت
دکتر مجید علی عسگری دانشیار برنامه ریزی درسی
دکتر عزت اله نادری استاد علوم تربیتی و مشاوره

اعضای هیات علمی گروه

         
         
         

 


اعضای بازنشسته هیات علمی گروه

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
دکتر عزت اله نادری روانشناسی تربیتی استاد
دکتر قدسی احقر فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار
دکتر سعید بهشتی فلسفه تعلیم و تربیت استاد
دکتر مجید علی عسگری علوم تربیتی دانشیار
دکتر مریم سیف نراقی علوم تربیتی استاد
حبیب اله اکبری علوم تربیتی استادیار
علیرضا کیامنش مشاوره استاد
دکتر علی شریعتمداری علوم تربیتی و مشاوره استاد
دکتر سولماز مبسم مشاوره استاد یار