روانشناسی

دکتر فریبرز باقری

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

دکتری تخصصی: روان شناسی عموم - فرهنگی

رزومه علمی

روزهای حضور در دانشکده ساعت‌های حضور در دانشکده
   
   
   
   
   
   
   

اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

روانشناسی علمی است که در آن به بررسی رویدادهای ذهنی و درونی مانند افکار و احساسات و خاطرات فرد می‌پردازد. در علم روانشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی و روحی انسان و تحلیل رفتارها و فرآیندهای ذهنی و با توجه به یافته‌های علمی به بررسی دقیق ساختار روحی و عاطفی انسان می‌پردازد. روانشناسی علمی نو ظهور است و هنوز مراحل تکاملی خود را می‌گذراند.با وجود اینکه گستردگی مباحث علم روانشناسی بسیار است و زمینه‌های مطالعاتی بسیار..... ادامه مطلب


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

نام و نام خانوادگی‌ مرتبه علمی‌ مدیریت گروه‌
دکتر حسن احدی استاد روانشناسی عمومی
دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز روانشناسی کودکان استثنائی
دکتر هادی بهرامی استادیار روانشناسی تربیتی و شخصیت
دکتر بیتا نصرالهی استادیار روانشناسی بالینی

اعضای هیأت علمی گروه‌‌‌‌‌‌‌

کارشناسی روانشناسی

دکتر سمیه رباط میلی

استادیار

تمام وقت

مجموعه روانشناسی بالینی و عمومی

دکتر فریبرز باقری

دانشیار

تمام وقت

دکتر بیتا نصرالهی

استادیار

تمام وقت

دکتر افشین صلاحیان

استادیار

تمام وقت

مجموعه روانشناسی تربیتی و شخصیت

دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

استادیار

مامور

دکتر رضا قربان جهرمی

استادیار

تمام وقت

مجموعه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

(۱- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

۲- کودکاناستثنایی – عقب ماندگان ذهنی)

 

دکتر شهره شکرزاده

استادیار

تمام وقت

دکتر لیلا کاشانی وحید

استادیار

تمام وقت

دکتر سمیرا وکیلی

استادیار

تمام وقت

دکتر مریم اساسه

استادیار

تمام وقت

دکتر محمدپارسا عزیزی

استادیار

تمام وقت


اعضای هیات علمی باز نشسته گروه

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
دکتر غلامعلی افروز مجموعه روانشناسی استاد ممتاز
دکتر حسن احدی مجموعه روانشناسی استاد
دکتر علی اکبر سیف مجموعه روانشناسی استادیار
دکتر شکوه السادات بنی جمالی مجموعه روانشناسی استادیار
دکتر فریبرز درتاج مجموعه روانشناسی استادیار
دکتر محمود منصور مجموعه روانشناسی استاد
دکتر هادی بهرامی مجموعه روانشناسی استادیار