جغرافیا

دکتر رحیم سرور

مرتبه دانشگاهی: استاد

دکتری تخصصی: جغرافیا

رزومه

برنامه هفتگی اساتید گروه

روزهای حضور در دانشکده ساعت‌های حضور در دانشکده
شنبه ۸-۱۷
یکشنبه ۸-۱۷
دوشنبه ۸-۱۷
سه شنبه ۸-۱۷
چهارشنبه ۸-۱۷ حضور و تدریس

اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

دانستن جغرافیا در مفهوم علمی عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است که مناسبات و روابط فی مابین انسان ومحیط را در تبیین پدیده‌های مکانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا بر مبنای این شناخت و طبقه بندی علمی آن توانایی انسان را در بهبود شرایط محیط تکامل بخشد. هدف از ارائه این رشته پرورش استعدادهایی است که در جهت شکوفایی و توسعه میهن عزیز اسلامی قدم بردارند. این نیروها با بهره گیری از آموزش‌های... ادامه مطلب


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

نام و نام خانوادگی‌ مرتبه علمی‌ مدیریت گروه‌
مرحوم دکتر سید رحیم مشیری استاد جغرافیا
دکتر عزت الله عزتی استاد جغرافیا
دکتر عبدالرضا فرجی راد استادیار جغرافیا

اعضای هیأت علمی گروه

جغرافیا (کلیه گرایش‌ها) دکتر رحیم سرور استاد تمام وقت مطابق جدول بالا
دکتر ریباز قربانی نژاد استادیار تمام وقت

یکشنبه و دوشنبه ۸الی ۱۶

سه شنبه و چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۷

دکتر علی توکلان استادیار تمام وقت

یکشنبه و دوشنبه ۸الی ۱۶

سه شنبه و چهارشنبه ۹الی ۱۹


اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
پورفسور پرویز کردوانی رشته عمران کویر استاد
مرحوم دکتر سید رحیم مشیری جغرافیا استاد
دکتر عبدالرضا فرجی راد جغرافیا دانشیار
دکتر فریده اسدیان جغرافیا استادیار