علوم ارتباطات و دانش شناسی

دکترمحمد سلطانی فر

مرتبه دانشگاهی: 

دکتری تخصصی: علوم ارتباطات

m-soltanifar@srbiau.ac.ir

روزهای حضور در دانشکده ساعت‌های حضور در دانشکده
شنبه 9الی 12  اتاق گروه  -  13الی 19:30 کلاس
یکشنبه 9:20 الی 18:30  کلاس
دوشنبه 10 الی 12 اتاق گروه-  13الی 15 جلسه شورا-  15 الی 18 اتاق گروه
سه شنبه 9 الی 17 اتاق گروه 
چهارشنبه ملاقات با هماهنگی قبلی

 


اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش شناسی: در شرایط فعلی که کشور ایران باید در جهت بازیابی هویت فرهنگی خویش و استقلال علمی و فنی و حصول خودکفایی اقتصادی گام بردارد کار بهره گیری درست و به موقع از اطلاعات علمی و فنی دقیق و روزآمد و نیز استفاده از میراث فنی فرهنگی گذشته باید جدی گرفته شود. در این رابطه کتابخانه ها و مراکز اسناد و مدارک وظیفه دارند تا با توجه به نیاز و ویژگی‌های جامعه استفاده کننده، به انجام نقش و رسالت خویش بپردازند. مراکز اسناد و مدارک در زمینه‌ها...... ادامه مطلب

 


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

نام و نام خانوادگی‌ مرتبه علمی‌ مدیریت گروه‌
دکتر فهیمه باب الحوائجی دانشیار اطلاعات و دانش شناسی
دکتر افسانه مظفری دانشیار ارتباطات اجتماعی
دکتر نجلا حریری استاد اطلاعات و دانش شناسی
دکتر محمد سلطانی فر دانشیار علوم ارتباطات

اعضای هیأت علمی گروه

علوم ارتباطات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتر فهیمه باب الحوائجی دانشیار تمام وقت
دکتر نجلا حریری استاد تمام وقت
دکتر فاطمه نوشین فر دانشیار تمام وقت
دکتر صدیقه محمداسماعیل دانشیار تمام وقت
علوم ارتباطات اجتماعی دکتر محمد سلطانی فر دانشیار تمام وقت
دکتر افسانه مظفری دانشیار تمام وقت
دکتر زهرا خرازی محمدوندی آذر استادیار تمام وقت

 


اعضای هیأت علمی بازنشسته گروه