زبان انگلیسی و زبانشناسی

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

 

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، به عنوان یکی از نهادهای علمی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دارای  دو مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته ادبیات انگلیسی، دو مقطعِ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی و دو مقطعِ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته‌ی مترجمی زبان انگلیسی است. فعالیت‌های گروه به ارائه ی تجارب علمی و حرفه‌ای مرتبط با رشته به دانشجویان محدود نیست، بلکه توسعه‌ی فضای پیشرفته، متنوع و پرطراوت را در دانشگاه نیز شامل می‌شود.

زبان‏شناسی همگانی،
از شاخه‌های علوم انسانی است که مطالعه علمی زبان به عنوان ابزاری ارزشمند در ارتباطات انسانی از دیدگاه تاریخی و همزمانی را مورد توجه قرار می‌دهد. فارغ‏التحصیلان این رشته عمدتاً جذب دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، فرهنگستان‌ها و حوزه‌های تدریس زبان می‌شوند. مهارت‌های خاص این رشته‬ بهره‏وری از تکنیک‌های زبان‏شناسی کاربردی است.‬ رشته‬ زبان‏شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی‬ و اجتماعی در ۲ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فعال می‌باشد.


مقاطع و رشته‌های تحصیلی

نام رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
آموزش زبان انگلیسی - * *
مترجمی زبان انگلیسی - * -
ادبیات زبان انگلیسی - * *
تربیت مترجمی زبان انگلیسی * - -
زبانشناسی همگانی - * *