طرح درس

فرم خام طرح درس
نمونه فایل اکسل طرح درس

قابل توجه اساتید محترم

 

بعد ازتکمیل فرم فوق برای هر درس، فرم تکمیل شده را بصورت همزمان برای بارگذاری در سایت به ادرس زیر ایمیل فرمائید در ضمن در قسمت موضوع (subject) لطفاً حتماً (نام استاد / ‏ هیئت علمی‬ یا مدعو / ‏طرح درس دانشکده‬ ادبیات و علوم انسانی) ذکر شود.

در ضمن طرح درس خود را هم به صورت فایل اکسل (در یک فایل) که نمونه ان در فایل زیر قرار داده شده است را به همراه فایل ورد ارسال فرمائید.

نمونه فایل اکسل

باتشکر فراوان