زبان انگلیسی و زبانشناسی همگانی

دکتر زهره سیفوری

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

دکتری تخصصی:  آموزش زبان انگلیسی

رزومه

روزهای حضور در دانشکده ساعت‌های حضور در دانشکده
   
   
   
   
   

اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، به عنوان یکی از نهادهای علمی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دارای  دو مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته ادبیات انگلیسی، دو مقطعِ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) ادامه مطلب........

 


مدیران گروه ادوار گذشته گروه

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدیریت گروه
دکتر پرویز بیرجندی استاد انگلیسی
دکتر پرویز مفتون دانشیار انگلیسی
دکتر مهناز کربلایی صادق استادیار زبانشناسی
دکتر مرتضی لک استادیار ادبیات انگلیسی

 

اعضای هیأت علمی گروه

زبان انگلیسی دکتر پرویز مفتون دانشیار تمام وقت
دکتر مرتضی لک استادیار تمام وقت
دکتر مسعود سیری استادیار تمام وقت
فرامرز بابایی مربی تمام وقت
زبان شناسی همگانی دکتر مهناز کربلایی صادق استادیار تمام وقت
دکتر فائزه فرازنده پور استادیار تمام وقت

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی
دکتر پرویز بیرجندی زبان انگلیسی استاد