درباره دانشکده

 

زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ، تجارب و روحیات یک جامعه است. انسان‌ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام‌ها، عواطف و اندیشه‌های خویش بهره جسته‌اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنوان ابزاری در انتقال بهتر، بایسته‌تر و مؤثرتر اندیشه خود استفاده کرده‌اند. ادبیات، در تلطیف احساسات، پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش‌ها و اندیشه‌ها سهمی بزرگ و عمده بر دوش داشته است.

علوم انسانی، مجموعه‌ای از رشته‌ها و شاخه‌های علمی است که محور آن‌ها، «انسان» به معنای کلی آن است. این رشته‌ها، گستره وسیعی را شامل می‌شوند. از حقوق و اقتصاد و جامعه شناسی گرفته تا ادبیات و زبان‌شناسی و روان‌شناسی و...، علوم انسانی، از ریشه‌ای‌ترین مبانی و مقدمات فکری و فلسفی آغاز شده و تا مصداقی‌ترین و کاربردی‌ترین دانش‌های مورد نیاز بشر امتداد دارد.

دانشکده «ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی» واحد علوم و تحقیقات از قدیمی‌ترین دانشکده‌های این واحد دانشگاهی است که در سال ۱۳۶۳ با عنوان «آموزش علوم انسانی» تأسیس شد.

در حال حاضر دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات در قالب ۹ گروه آموزشی «زبان و ادبیات فارسی و عرب»، «تاریخ و باستان‌شناسی»، «تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی»، «علوم اجتماعی – جامعه شناسی»، «جغرافیا»، «روانشناسی»، «زبان‌های خارجی»، «علوم ارتباطات و دانش‌شناسی»، «علوم تربیتی و مشاوره» شامل ۳۷ رشته گرایش در مقطع دکتری، ۵۱ رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۵ رشته گرایش در مقطع کارشناسی و بهره‌مندی از ۶۱ عضو هیأت علمی برجسته و متخصص، اقدام به پذیرش، آموزش و تربیت متخصصان متعهد مورد نیاز کشور می‌کند.

این دانشکده با ۵ مجله و فصلنامه شامل «فصلنامه جغرافیایی سرزمین»، «فصلنامه مطالعات رسانه‌ای» و «فصلنامه توسعه مطالعات اجتماعی» با درجه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایه شده در ISC ، «فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی» با درجه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و «مجله international journal of social sciences » با درجه علمی-ترویجی، از مراجع ترویج و انتشار علوم روز در حوزه‌های ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی کشور است.

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات واقع در ساختمان علوم انسانی می باشد.

برای اطلاع از رشته‌های تحصیلی دانشکده ادبیات، علوم‌انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات کیلک کنید.