اطلاعیه ها

توجه:

دانشجویان مقطع دکتری پس از ثبت نام در ترم هفتم و دانشجویان ارشد پس از ثبت نام در ترم چهارم مجاز به دفاع می باشند.
نکات مهم در خصوص ارائه پروپوزال

ابتدا موضوع و استاد راهنما باید به تایید مدیر گروه برسد و سپس از طریق سامانه نسبت به ارسال پروپوزال اقدام نمایند. دانشجویان که قصد ارائه پروپوزال با اساتید مدعو که تا کنون پایان نامه در این واحد نداشتند را دارند می بایست تا قبل از ارائه پروپوزال حکم استادیاری استاد مربوطه و آدرس ایمل و کد ملی و شماره تلفن همراه استاد مربوطه را به دفتر پژوهش ارائه نمایند.زمان اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از نیمسال دوم تحصیل تا قبل از اتمام نیمسال سوم تحصیلی فرصت دارند تا موضوع پایان نامه خود را در گروه تخصصی به تصویب برسانند.ضمناً موضوع و تعیین اساتید باید با هماهنگی مدیر گروه انجام شود و یک ترم ماقبل آخر نسبت به ارسال پروپوزال از طریق سامانه اقدام نمایند.
دانشجویان مقطع دکتری قبل از امتحان جامع می بایست موضع رساله و اساتید راهنما و مشاور را در گروه به تصویب برسانند و بعد از قبولی در امتحان جامع نسبت به ارسال پروپوزال خود از طریق سامانه ثبت پروپوزال اقدام نمایند.

نکات بسیار مهم در خصوص پروپوزال :۱- درصفحه اول پرپوزال موضوع و نام اساتید راهنما و یا مشاور کامل نوشته شود۲در صفخات بعد مشخصات اساتید و نحوه همکاری اساتید و...کامل نوشته شود۳ عنوان انگلیسی و فارسی باید به صورت دقیق و درست قید گردد۴ -جدول زمان بندی بسیار مهم می باشد در خصوص نحوه تکمیل شدن این جدول می توانید به سایت دانشکده علوم انسانی در قسمت پژوهش دانشکده-آیین نامه مراجعه نمایید و جهت ورود به سیستم به همین آدرس قسمت نحوه ورود به سیستم ثبت پروپوزال مراجعه نمایید.چنانچه نقصی در هریک از صفحات پروپوزال باشد اعم از تکمیل نبودن نحوه همکاری اساتید و یا اشتباه پر شدن جدول زمان بندی و... پروپوزال عودت داده می شود و پژوهش دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال تاخیر داتشجو به عهده نخواهد گرفت. مدیران محترم گروهها باید تاریخ شورای گروه در پروپوزال های ارسالی از طریق سامانه را در همان هفته ای که پروپوزال را برای مدیر پژوهش ارسال می کند درج نماید در غیر این صورت پروپوزال در سامانه به دانشجو عودت داده می شود و دانشجو مجدداً تمام مراحل را باید از اول طی نماید
.

 

نکات مهم در خصوص دفاع از رساله و پایان نامه
 

دفاع از پایان نامه ارشد بعد از گذشت ۶ ماه از تصویب پروپوزال در شورای پژوهش دانشکده میسر می شود ودفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم سوم امکان پذیر نیست.دانشجویان دکتری بعد از ثبت نام در ترم ۷ وتا ۱۵ دی ماه فرصت دارند که مقالات خود را (علمی پژوهش وزارتین و یا isi با ضریب تاثیر بالا و مورد تایید معاونت)به پژوهش دانشکده ارائه و فرم دفاع را دریافت و فرم دفاع تکمیل شده خود را تا ۲۰ مرداد ماه به معاونت پژوهش تحویل دهند.
دانشجویانی که از طریق دستی نسبت به ارسال پروپوزال خود اقدام نموده اند باید در اوایل مردادماه از طریق سایت پژوهش دانشکده علوم انسانی در قسمت فرمها فرم دفاع را دریافت نموده ویا به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمایند و فرم دفاع را دریافت و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند و تا پایان مرداد ماه فرم تکمیل شده تحویل پژوهش دانشکده گردد.
دانشجویانی که از طریق سامانه نسبت به ارسال پروپوزال اقدام نموده باید پس از اتمام کار پایان نامه وگذشت ۶ ماه از زمان تصویب پروپوزال در دانشکده (اوایل مرداد ماه) نسبت به ارسال فایل pdf برای استاد راهنما و مشاور و سپس مدیر گروه اقدام نمایند . پس از تعین داورتوسط مدیرگروه در سامانه به کارشناس پژوهش مربوطه مراجعه و فرم دفاع را دریافت و تکمیل نموده و تا پایان مرداد فرم دفاع کامل شده را به کارشناس پژوهش خود تحویل نمایند.
برای این منظورزمانی که دانشجو پایان نامه خود را آماده نموده ابتدا فایل pdf را در سیستم بارگذاری کرده و برای استاد راهنما و مشاور ارسال نماید.پس از تایید راهنما و مشاور فایل پایان نامه برای مدیر گروه ارسال جهت تعیین داور ارسال می گردد.
دانشجویانی که استاد مشاور دارند یک استاد داور و دانشجویانی که استاد مشاور ندارند وجود یک داور خارجی و یک داور داخلی الزامیست. پس از تعیین داور فایل پایان نامه به کارشناس پژوهش ارسال می گردد.در این قسمت دانشجو جهت دریافت فرم دفاع به کارشناس پژوهش خود مراجعه نماید.چون قبلاً راهنما و مشاور از طریق سامانه پایان نامه را قابل دفاع تشخیص داده اند نیاز به امضای راهنما و مشاور در فرم دفاع نیست ولی پس از تحویل پایان نامه به اساتید داور تاید داورها در فرم دفاع الزامیست.در انتها تاریخ دفاع (روز و ساعت دفاع) با هماهنگی کلیه اساتید انجام می شود و بعد از مشخص شدن زمان دفاع دانشجویان جهت پیدا کردن سالن سمینارو یا کلاس اقدام می نمایندو در آخر فرم دفاع تا آخر دی ماه تحویل پژوهش دانشکده می گردد. زمان دفاع در این ترم تا پایان شهریور ماه می باشد و قابل تمدید نمی باشد

نکات مهم در خصوص مقالات
د ان
شجویان که قصد ارائه نمودن مقالات isi را را دارند می بایست در سایت دانگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، معاونت پژوهش و فناوری در قسمت آیین نامه ها مجلات بی اعتبار و جعلی را کنترل نموده. از تاریخ ۹۴/۷/۱ مجلات isi listed امتیازی ندارند و برای دفاع و تسویه حساب ارشد و دکتری قابل قبول نمی باشندحتی اگر زمان پذیرش آن قبل از ۲۰۱۵/۶/۲۹ باشد. دانشجویان ارشد یکسال پس از دفاع و دانشجویان دکتری سه ماه پس از دفاع مهلت دارند تا مقالات خود را ارائه نمایند و دانشجویان مشمول سربازی نیز ۶ماه فرصت دارند تا مقالات خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت تعیین شده، نمره پایان نامه از ۱۹ ثبت می گردد.و پس از ثبت نمره نیز امکان تغییر وجود ندارد.
***مقالات ارائه شده باید با رشته و مجله ای که مقاله در آن پذیرفته شده مرتبط باشد و به تایید مدیر گروه و استاد راهنما رسیده باشد.مقالات خارجی و isi حتماً باید درلیست مجلات مورد تایید معاونت پژوهشی باشد.لیست مجلات مورد تایید معاونت پژوهش به مدیران گروهها ارسال شده است***
نحوه آدرس دهی مقالات: اسم دانشجو نفر اول - استاد راهنما نفر دوم و نویسنده مسئول -اسم استاد مشاور نیز در مقالات دانشجویان ارشد و دکتری باید ذکر شود.در غیر اینصورت مورد تایید پژوهش نمی باشد. از نوشتن نام افراد دیگر غیر از کادر پایان نامه خودداری فرمایید.آدرس دهی درمقالات دقیقاً مطابق آنچه که در سایت معاونت پژوهش دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات آمده قید شود.

 

جهت صدور معرفی نامه: (پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده)

 1. مراجعه به پژوهش دانشکده (سرکار خانم خزاعی نژاد)
 2. ارائه اطلاعات نام و نام خانوادگی، عنوان پروپوزال، نام اساتید راهنما و مشاور، تاریخ تصویب، نام ارگان و یا سازمان و...

*************************************************************************************

جهت تغییر جزئی در عنوان تصویب شده (در دانشکده) پروپوزال:

 1. درخواست کتبی دانشجو
 2. تایید کتبی راهنما و مشاور و مدیر گروه تخصصی
 3. صدور نامه توسط کارشناس پژوهش جهت معاونت محترم پژوهش و فناوری

*************************************************************************************

جهت تغییر اساتید راهنما و یا مشاور در پروپوزال تصویب شده (در دانشکده):

 1. درخواست کتبی دانشجو
 2. تایید کتبی مدیر گروه تخصصی و مشخص نمودن جایگزین (در صورت تغییر استاد راهنما صورتجلسه گروه تخصصی الزامی است)
 3. ارائه نامه انصراف استاد مذکور
 4. صدور نامه توسط کارشناس پژوهش جهت معاونت محترم پژوهش و فناوری

 

جهت اضافه نمودن استاد راهنما و یا مشاور جدید در پروپوزال تصویب شده (در دانشکده):

 1. درخواست کتبی دانشجو
 2. تایید کتبی راهنمای اول و مدیر گروه تخصصی
 3. ارائه رزومه و حکم کارگزینی و کد ملی و آدرس ایمیل استاد جدید (دانشجویان دکتری حکم کارگزینی ۳ سال آخر استاد مذکور را باید ارائه دهند)
 4. صدور نامه توسط کارشناس پژوهش جهت معاونت محترم پژوهش و فناوری

***********************************************************************************

جهت تغییر اساتید راهنما و یا مشاور در پروپوزالهایی که فقط در سیستم ثبت پروپوزال ثبت شده اند ولی هنوز به تصویب دانشکده نرسیده اند:

 1. ارائه نامه انصراف استاد مذکور
 2. مراجعه به اداره امور پایان نامه ها طبقه چهارم ساختمان علوم انسانی

***********************************************************************************

جهت معرفی اساتید راهنما و یا مشاور در پروپوزالهایی که هنوز در سیستم ثبت پروپوزال ثبت نشده اند:

دانشجویان کارشناسی ارشد: ارائه آخرین حکم کارگزینی، کدملی، آدرس ایمیل استاد مذکور

دانشجویان دکتری تخصصی: ارائه حکم کارگزینی ۳ سال آخر، کدملی، آدرس ایمیل استاد مذکور