صفحه اصلی

 


 

قابل توجه دانشجویان گرامی

نظر به محدودیت قانونی حضور کارکنان دانشکده با توجه به شرایط بهداشتی حاضر، در جهت خدمت رسانی هرچه مؤثرتر، از مراجعین محترم بخش های مختلف دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی تقاضا می شود که در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از 7:30 تا 14:30 جهت انجام کلیه امور اداری به دانشکده مراجعه فرمایند.  

بدیهی است هرگونه تغییر در برنامه از طریق سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.   

    با آرزوی تندرستی و بهروزی

 

اطلاعیه ها

اطلاعیه در خصوص پیش دفاع  دکتری

 اطلاعیه در خصوص دانشجویان آقا جهت ارائه مدارک نظام وظیفه

ثبت نام پذیرفته شدگان جدید

منابع امتحان جامع  دکتری نیمسال دوم 1399-1400

فرم اعلام آمادگی دفاع مقطع کارشناسی ارشد

مراحل دریافت تائیدیه تحصیلی مقطع کارشناسی 

قابل توجه دانشجویان گرامی

براساس آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد گذراندن دروس جبرانی زبان تخصصی به ارزش 2 واحد نظری و درس جبرانی روش تحقیق به ارزش 2 واحد نظری برای کلیه دانشجویان الزامی  است                                     

تبصره 1: در صورتیکه دانشجو درس روش تحقیق را در مقطع کارشناسی ( مرتبط) گذرانده باشد نیاز به گذراندن مجدد آن در مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد 

تبصره 2: چنانچه دروسی با عنوان زبان تخصصی و روش تحقیق در بر نامه درسی مقطع کارشناسی ارشد موجود باشد نیازی به گذراندن نمی باشد

تبصره 3 : در غیراینصورت دانشجویان می بایست در نیمسال جاری نسبت به اخذ درس جبرانی زبان تخصصی جبرانی به ارزش 2 واحد نظری و درس جبرانی روش تحقیق جبرانی به ارزش 2 واحد نظری اقدام نمایند .

تبصره : مسئولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق بر عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت مواردفوق آیین نامه و مقررات آموزشی  در این خصوص اعمال می گردد

قابل توجه مدیران محترم گروه ، دانشجویان

دانشجویانی که قصد دفاع دارند بعد از تحویل تمام مدارک لازمه دفاع (فرمهای آمادگی دفاع،وضعیت تحصیلی)به دفتر پژوهش ،حداقل یک هفته بعد میتوانند دفاع نمایند