صفحه اصلی

قابل توجه  دانشجویان گرامی

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی های سال 1400-1399 که تاکنون نسبت به ارائه مدارک و پرونده فیزیکی خود اقدام نکرده اند در صورت عدم ارائه مدارک مربوطه فایل ثبت نام نیمسال دوم 14001-1400 این  دانشجویان غیر فعال می گردد .

دستورالعمل برگزاری امتحانات نیم‌سال اول ۱۴۰0-۱۴۰1 کلیه مقاطع تحصیلی

دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی

کارت دانشجویی

تخفیف دانشجویانی که در خانواده بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی اشتغال به تحصیل دارند

تکمیل پرونده تحصیلی ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1400-1399

راهنمای طبقات امتحان جامع

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

محل برگزاری بخش کتبی امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی نیمسال اول 1401-1400

قابل توجه دانشجویان گرامی

رعایت کلیه قوانین آموزشی (دروس پیش نیاز،هم نیاز، رعایت حداقل و حداکثر واحد های درسی انتخابی و ...)از طرف گروه های مربوطه اعلام می گردد و دانشجویان باید طبق چارت درسی ارائه شده دروس را انتخاب نمایند.

در غیر این صورت عدم رعایت قوانین آموزشی به ویژه در هنگام فارغ التحصیلی کاملا به عهده دانشجو می باشد .

آموزش دانشکده  

چگونگی زمانبندی و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی غیر پزشکی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دستورالعمل نحوه برگزاری کلاس‌های درسی واحد علوم و تحقیقات صادر شد

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰


     ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮاى اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﺸﻤﻮل ورودى ۱۴۰۱-۱۴۰۰

راهنمای انتخاب واحد مقطع کارشناسی ورودی ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان گرامی

تمامی مقاطع تحصیلی ( کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته،کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته ،دکتری حرفه ای در ترم اول، و دکتری تخصصی تا پایان دوره آموزشی در نیمسال تحصیلی 1401- 1400 درس"انس با قرآن کریم" نگذرانده اند ،انتخاب کردن درس مذکور الزامی می باشد .

لازم به ذکر است عنوان این درس از" آشنایی با قرآن کریم" به  " انس با قرآن کریم " تغییر یافته است .                                                  

             آموزش دانشکده

قابل توجه دانشجویان گرامی

نظر به محدودیت قانونی حضور کارکنان دانشکده با توجه به شرایط بهداشتی حاضر، در جهت خدمت رسانی هرچه مؤثرتر، از مراجعین محترم بخش های مختلف دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی تقاضا می شود که در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از 7:30 تا 14:30 جهت انجام کلیه امور اداری به دانشکده مراجعه فرمایند.  

بدیهی است هرگونه تغییر در برنامه از طریق سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.   

    با آرزوی تندرستی و بهروزی

قابل توجه دانشجویان گرامی

براساس آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد گذراندن دروس جبرانی زبان تخصصی به ارزش 2 واحد نظری و درس جبرانی روش تحقیق به ارزش 2 واحد نظری برای کلیه دانشجویان الزامی  است                                     

تبصره 1: در صورتیکه دانشجو درس روش تحقیق را در مقطع کارشناسی ( مرتبط) گذرانده باشد نیاز به گذراندن مجدد آن در مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد 

تبصره 2: چنانچه دروسی با عنوان زبان تخصصی و روش تحقیق در بر نامه درسی مقطع کارشناسی ارشد موجود باشد نیازی به گذراندن نمی باشد

تبصره 3 : در غیراینصورت دانشجویان می بایست در نیمسال جاری نسبت به اخذ درس جبرانی زبان تخصصی جبرانی به ارزش 2 واحد نظری و درس جبرانی روش تحقیق جبرانی به ارزش 2 واحد نظری اقدام نمایند .

تبصره : مسئولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق بر عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت مواردفوق آیین نامه و مقررات آموزشی  در این خصوص اعمال می گردد

قابل توجه مدیران محترم گروه ، دانشجویان

دانشجویانی که قصد دفاع دارند بعد از تحویل تمام مدارک لازمه دفاع (فرمهای آمادگی دفاع،وضعیت تحصیلی)به دفتر پژوهش ،حداقل یک هفته بعد میتوانند دفاع نمایند

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ها

اطلاعیه مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی پیش دفاع

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه مربوط به دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر ( ورودی جدید ) 1401-1400

اطلاعیه در خصوص پیش دفاع  دکتری

 اطلاعیه در خصوص دانشجویان آقا جهت ارائه مدارک نظام وظیفه

ثبت نام پذیرفته شدگان جدید

منابع امتحان جامع  دکتری نیمسال دوم 1399-1400

فرم اعلام آمادگی دفاع مقطع کارشناسی ارشد

مراحل دریافت تائیدیه تحصیلی مقطع کارشناسی