صفحه اصلی


امور آموزش امور پژوهش سیستم ثبت پروپوزال سیستم انتخاب واحد و ثبت نمره امور دانشجویی فرهنگی

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به دستورالعمل ستاد ملی کرونا در خصوص حضور یک سوم کارکنان ، بدینوسیله اعلام می دارد که حضورکارکنان آموزشی دانشکده  تا اطلاع ثانوی روز های  دوشنبه و چهارشنبه  می باشد.


اطلاعیه در خصوص پیش دفاع  دکتری


فرم اعلام آمادگی دفاع مقطع کارشناسی ارشد

 


تاریخ و زمان امتحانات پایان ترم  نیمسال دوم 400-99 ، درس تربیت بدنی در روز یکشنبه 06/04/1400 و درس ورزش 1 در روز دوشنبه مورخ 07/04/1400 ساعت 10:30

 


مراحل دریافت تائیدیه تحصیلی مقطع کارشناسی 

 


 

منابع امتحان جامع  دکتری نمیسال دوم 1399-1400

 


قابل توجه دانشجویان گرامی

براساس آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد گذراندن دروس جبرانی زبان تخصصی به ارزش 2 واحد نظری و درس جبرانی روش تحقیق به ارزش 2 واحد نظری برای کلیه دانشجویان الزامی است                                      

تبصره 1: در صورتیکه دانشجو درس روش تحقیق را در مقطع کارشناسی ( مرتبط) گذرانده باشد نیاز به گذراندن مجدد آن در مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد  

تبصره 2: چنانچه دروسی با عنوان زبان تخصصی و روش تحقیق در بر نامه درسی مقطع کارشناسی ارشد موجود باشد نیازی به گذراندن نمی باشد

تبصره 3 : در غیراینصورت دانشجویان می بایست در نیمسال جاری نسبت به اخذ درس جبرانی زبان تخصصی جبرانی به ارزش 2 واحد نظری و درس جبرانی روش تحقیق جبرانی به ارزش 2 واحد نظری اقدام نمایند .

تبصره : مسئولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق بر عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت مواردفوق آیین نامه و مقررات آموزشی  در این خصوص اعمال می گردد


**قابل توجه مدیران محترم گروه ، دانشجویان**

دانشجویانی که قصد دفاع دارند بعد از تحویل تمام مدارک لازمه دفاع (فرمهای آمادگی دفاع،وضعیت تحصیلی)به دفتر پژوهش ،حداقل یک هفته بعد میتوانند دفاع نمایند.


 


 

ایمیل دانشگاهی ایمیل دانشگاهی