آیین نامه صفحه ۲

اطلاعیه مهم در خصوص نحوه تکمیل نمودن پروپوزال

قابل توجه کلیه مدیران محترم گروه‌های آموزشی و اساتید و دانشجویان

خواهشمند است در خصوص نحوه تکمیل پروپوزال موارد ذیل را رعایت فرمایند تا از دوباره کاری و ایجاد وقفه در روند تأیید پروپوزال جلوگیری گردد.

دانشجویان حتماَ قبل از انتخاب اساتید و ثبت موضوع خود در سیستم ثبت پروپزال با گروه تخصصی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.

۱- پروپوزال حتماً در فرم مخصوص به خود که در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه قسمت اداره امور پایان نامه‌ها می‌باشد تنظیم گردد و از ارسال پروپوزال‌هایی که در فرم مخصوص به خود نیست جلوگیری گردد.

۲- در صفحه اول پروپوزال تکمیل نکات قید شده مقابل الزامیست (عنوان، نام دانشجو و رشته و نام اساتید راهنما و در صورتی که در سامانه استاد مشاور انتخاب کرده باشند نوشتن نام مشاور در این شرایط الزامی است). دانشجویان مقطع ارشد نیاز به استاد مشاور ندارند مگر به صلاحدید مدیر گروه و استاد راهنما. عنوان روی صفحه اول نیز دقیقاً باید مطابق آنچه در سامانه ثبت گردیده باشد.

۳- کلیه قسمت‌های مربوط در فرم پروپزال تکمیل گردد از جمله اطلاعات کامل دانشجو، اساتیدو....

۴- مشخصات راهنما ومشاور (در صورت داشتن استاد مشاور) باید به طور کامل اعم از نحوه همکاری استاد، درجه علمی استاد، نام اساتید به لاتین و...... باید تکمیل گردد.

۵- نوشتن عنوان پایان نامه به فارسی و لاتین در صفحه مربوط به خود الزامی می‌باشد.

۶- یکی از صفحات بسیار مهم در فرم پروپوزال (جدول زمان بندی) می‌باشد. این جدول باید برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداقل در ۶ ماه همپوشانی داشته باشد و برای دانشجویان مقطع دکتری حداقل در ۱۲ ماه همپوشانی داشته باشد..

نکات مهم:

*** از دانشجویان گرامی خواهشمند است نکات فوق را رعایت نموده و سپس نسبت به ارسال پروپوزال از طریق سامانه اقدام نمایند. درصورتی که حتی یک مورد از نکات فوق رعایت نگردد پروپوزال در حوزه پژوهش دانشکده عودت داده خواهد شد و پژوهش دانشکده هچ مسئولیتی در قبال تاخیر در کار دانشجو به عهده نخواهد گرفت.

*** از اساتید راهنما و مدیران محترم گروه خواهشمند است حتماً در سامانه فایل پروپوزال دانشجو را دریافت نموده و از نحوه تکمیل بودن آن طبق موارد فوق مطمئن گردیده و سپس نسبت به تایید آن اقدام نمایند. چنانچه پروپوزالی که از طرف راهنما و مدیر محترم تایید شده باشد و موارد فوق در آن رعایت نگردیده باشد پروپوزال در حوزه پژوهش دانشکده عودت داده خواهد شده و مسئولیت تاخیر در کاردانشجو ابتدا به عهده خود دانشجو و سپس به عهده اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه تخصصی می‌باشد.

*** دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که قصد دفاع در شهریور (نیمسال دوم) را دارند می‌توانند از آبان ماه و نهایتاً تا پایان اسفند نسبت به ارائه پروپوزال خود از طریق سامانه اقدام نمایند.

*** دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که قصد دفاع در بهمن (نیمسال اول) را دارند می‌توانند از اردیبهشت و نهایتاً تا پایان شهریور ماه نسبت به ارسال پروپوزال خود از طریق سامانه اقدام نمایند.

*** دانشجویان مقطع دکتری که قصد دفاع در بهمن (نیمسال اول) سال بعد را دارند تا پایان بهمن ماه سال جاری فرصت ارئه پروپوزال از طریق سامانه را دارند.

*** دانشجویان مقطع دکتری که قصد دفاع در شهریورماه (نیمسال دوم) سال آینده را دارند باید تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به ارسال پروپوزال خود از طریق سامانه اقدام نمایند.

پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار (بطور مثال این یک نمونه جدول زمان‌بندی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد)

 

۲,۱