فرمها صفحه ۲

عنوان فرمها

دانلود فایل

فرم ارائه مقاله

فرم انصراف از مقاله

فرم تأیید مقالات (مختص دانشجویان مقطع دکتری تخصصی)

فرم تسویه حساب پژوهشی

مدارک تسویه حساب پژوهشی مقطع دکتری تخصصی

فرم گواهی نامه (معرفی نامه) پس از تصویب پروپوزال در دانشکده ارائه می‌شود

فرم اعلام عمومی دفاع

فرم صورتجلسه پیش دفاع مختص دانشجویان دکتری تخصصی

فرم تأیید هزینه پایان نامه و رساله

فرم ارائه سمینار پیشرفت کار (گزارش ۶ ماهه) ارائه ۲ گزارش ۶ ماهه برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی قبل از دفاع الزامی می‌باشد.

فرم درخواست ایمیل برای اساتید

فرم درخواست ایمیل برای دانشجویان

فرم چک لیست مقالات مجوز دفاع مختص دانشجویان دکتری (ارائه این فرم ۲۰ روز قبل از دفاع نهایی دانشجویان دکتری الزامی است)

فرم برگزاری کارگاه کوتاه مدت

فرم‌های پژوهشی بیشتر........