علوم تربیتی و مشاوره

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

در میان رشته‌های علوم انسانی، علوم تربیتی مجموعه‌ای از دانش‌های به هم پیوسته است که با استفاده از روش عقلی و بحث‌های فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش‌های علمی و یافته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... در مباحث نظری و کاربردی به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش‌ها، حل زمینه‌ها و عوامل تعلیم و تربیت می‌پردازد. علوم تربیتی در وهله اول دارای فایده عملی است یعنی به عمل تربیت در همه مراحل مدد می‌رساند و مانند همه علوم دیگر در هم‌آوایی کنونی پژوهش، نقش غیر مستقیمی را ایفاء می‌کند. به این معنا که برای دیگررشته های علمی، زمینه آزمودن نظریه‌هایی مربوط به زمینه‌های دیگر را فراهم می‌کند

فلسفه تعلیم و تربیت که خود چارچوبی نظری است، نقشی اساسی در هدایت و بازاندیشی امور عملی حوزه تعلیم و تربیت دارد. گرچه از دیرباز فلاسفه معروف، در زمینه تعلیم و تربیت آثاری داشته‌اند، اما فلسفه تعلیم و تربیت به مفهوم امروزی آن درقرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تدوین فلسفه تربیتی بومی منطبق با هویت اسلامی- ایرانی ازاولویتهای اصلی نظام تربیتی بوده است. یکی از گام‌های مؤثری که در این راستا برداشته شد، ایجاد رشته فلسفه تعلیم و تربیت درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود تا ضمن تربیت دانش پژوهان خبره دراین زمینه، مبانی نظری فلسفه آموزش و پرورش ایرانی - اسلامی تدوین گردد و در اختیار برنامه ریزان و مجریان نظام آموزشی کشور قرار گیرد. لذا اهداف اصلی رشته مذکور را در دو مورد زیر می‌توان خلاصه کرد:

۱ تلاش برای دستیابی به یک فلسفه تربیتی بومی مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی جامعه ایران

۲ تربیت افرادی با توانایی تحقیق و تدریس در زمینه مباحث نظری، تجربی و کاربردی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از تأسیس رشته مشاوره تربیت متخصصان و کارشناسانی است مؤمن، معتقد به اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، که بتوانند تصدی امر راهنمایی و مشاوره یا فعالیت‌های پرورشی را در هسته‌های مشاوره، مدارس، مراکز تربیت معلم، دانشسراها و سایر مؤسسات آموزشی و تربیتی و بنیادها و سازمانهای دولتی یا خصوصی عهده دار شوند


مقاطع و رشته‌های تحصیلی

گروه آموزشی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
  علوم تربیتی تحقیقات آموزشی * -
علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی * -
علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی * -
علوم تربیتی -آموزش و پرورش پیش دبستانی * -

فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی - *
فلسفه تعلیم و تربیت - *

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش -تعیلم و تربیت اسلامی

* -

مشاوره

(پیش نیاز) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته * -
مشاوره و راهنمایی * -