گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی

علوم اجتماعی، چنانکه از موضوع آن بر می آید، شامل آن دسته از علوم می باشد که مربوط به زندگی اجتماعی ما انسانها می باشد. در مقایسه با علوم طبیعی که موضوع مورد مطالعه آن طبیعت می باشد، در علوم اجتماعی، اجتماع و جامعه، موضوع مورد مطالعه (ابژه) و محققان و اندیشمندان به عنوان شناسنده (سوژه) به حساب می آیند. در مراکز علمی عنوان علوم بشری عامتر و کلی تر از علوم اجتماعی می باشد و علوم اجتماعی بسته به شرایط و نیازهای هر جامعه رشته های علمی خاصی را در بر می گیرد.

مطالعات زنان: خانواده به عنوان مهمترین و پایدارترین تشکل و گروه اجتماعی نقش بسزایی در جامعه و توسعه آن دارد. شناخت دقیق حقوق و مسولیتهای اعضای خانواده اسلامی که زن (به عنوان همسر و مادر) نقش اساسی در آن دارد، تا در جهت تربیت برنامه ریزان و سیاستگذاران آینده زمینه تقویت جایگاه زن و خانواده قدمهایی برداشته شود. لذا در کمیته منتخب بازنگری رشته مطالعات زنان در دو گرایش ۱- زن و خانواده ۲- حقوق زن در اسلام به تصویب رسید.

جامعه‌شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت‌های انسانی. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به قولی از سطح خرد تا سطح کلان را شامل می‌شود. تأکیدات سنتی این حوزه مطالعاتی بر اموری اجتماعی همچون، اقشار اجتماعی، طبقات جامعه، فرهنگ، جنبش‌ها و تحرکات اجتماعی، مذهب، قانون، خانواده و… است. دو پرسش اساسی جامعه‌شناسی همواره این بوده است که نخست چگونه در جامعه نظم برقرار می‌شود؟ و دوم چرا و چگونه جامعه تغییر می‌‌کند؟ از این رو علوم اجتماعی به بررسی روابط اجتماعی، سازمان‌‌‌ها، گروه‌‌‌‌‌ها، نهادها و رابطه متقابل میان ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌‌پردازد. تفکر جامعه‌‌شناسانه به بیان «آنتونی گیدنز» بیش از هر چیز به خودشناسی کمک می‌کند که به نوبه خود می‌‌تواند به شناخت بهتر ما از دنیای روابط اجتماعی یاری کند. مطالعه جامعه‌‌شناسی تا آنجا که با اندیشه جزمی مبارزه می‌‌کند، درک تنوع فرهنگی را می‌‌آموزد، بینش عملکرد نهادهای اجتماعی را برای ما فراهم می‌‌سازد و امکانات آزادی انسان را افزایش می‌‌دهد.

جمعیت‌شناسی مطالعهٔ آماری جمعیت‌ها است. در این دانش تراکم، توزیع و دیگر آمارهای مهم (مانند تولد، ازدواج مرگ و...) بررسی می‌شوند. بخش‌هایی از این دانش که امروزه اهمیت بسیاری یافته‌اند عبارتند از انفجار جمعیت، رابطهٔ بین جمعیت و توسعهٔ اقتصادی، اثر تنظیم خانواده، تراکم شهرها، مهاجرت‌های غیرقانونی و غیره.افزون بر این‌ها این گرایش به مطالعهٔ اندازه، ساختار و توزیع جمعیتها و تغییرات آن‌ها در پاسخ به تولد، مرگ، مهاجرت، و سال‌خوردگی می‌پردازد.
با توجه به اهمیت روز افزون مطالعات جمعیتی در سیاستگزاریهای توسعه اقتصادی - اجتماعی، این رشته به عنوان یکی از رشته های مهم تحصیلی در دانشگاهها محسوب می شود

مردم شناسی یکی از گرایش های رشته علوم اجتماعی است که رویکرد ویژه ای به موضوع فرهنگ دارد. مردم شناسی با پذیرش این اصل که نقش فرهنگ در ساختارهای اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای است، به مطالعه فرهنگ از دیرباز تا کنون و در جوامع مختلف پرداخته و می کوشد تا با مطالعه سیر تحول فرهنگ‌، علل تغییرات فرهنگی و کاربرد آن در جوامع مختلف را بیابد.فرهنگ و توسعه، مردم شناسی شهری، روستایی، ایل شناسی، باستان شناسی، موزه داری و تکنیک ضبط اسناد نمونه موضوعات تخصصی است که دانشجویان گرایش مردم شناسی به مطالعه آن می پردازند.

هدف دوره‬ پژوهش علوم اجتماعی، تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏‌ریزی در زمینه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و مسائل اجتماعی است. تأکید اصلی این رشته، آموزش و ترویج کَندوکاوهای میدانی در مورد مسائل اجتماعی کشور و تحلیل و تفسیر ریشه‏ها، زمینه‏ها، علل و عوامل آنها، توصیف و تحلیل گستردگی آنها در جامعه و نهایتاً تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از این مطالعات برای حل مسائل اجتماعی است. از طرف دیگر انجام کارهای مطالعاتی و برنامه‌ریزی با توجه به نقش و اهمیت عوامل متعدد و پیچیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… نیاز به همکاری کارشناسان ارشد پژوهش علوم اجتماعی را با سایر متخصصان مطرح می‌سازد.


مقاطع و رشته‌های تحصیلی

گروه آموزشی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
  مطالعات زنان زن و خانواده * -
حقوق زن در اسلام * -

علوم اجتماعی – جامعه شناسی

(جامعه شناسی – کلیه گرایش ها)
 

جامعه شناسی * -
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران - *
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه - *
جامعه شناسی گروه های اجتماعی - *
جامعه شناسی فرهنگی - *
جامعه شناسی سیاسی - *

جمعیت شناسی و مردم شناسی

(۱- علوم اجتماعی - جمعیت شناسی

۲- علوم اجتماعی- مردم شناسی

۳- جمعیت شناسی)

جمعیت شناسی

- *
دروس (پیش نیاز) -جامعه شناسی و پژوهش علوم اجتماعی * -
مردم شناسی * -
جمعیت شناسی * -

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی ورزشی - *
جامعه شناسی ورزشی * -
 

پژوهش علوم اجتماعی

پژوهش علوم اجتماعی * -