گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش شناسی: در شرایط فعلی که کشور ایران باید در جهت بازیابی هویت فرهنگی خویش و استقلال علمی و فنی و حصول خودکفایی اقتصادی گام بردارد کار بهره گیری درست و به موقع از اطلاعات علمی و فنی دقیق و روزآمد و نیز استفاده از میراث فنی فرهنگی گذشته باید جدی گرفته شود. در این رابطه کتابخانه ها و مراکز اسناد و مدارک وظیفه دارند تا با توجه به نیاز و ویژگی‌های جامعه استفاده کننده، به انجام نقش و رسالت خویش بپردازند. مراکز اسناد و مدارک در زمینه‌های مختلف موضوعی و تخصصی اطلاعات مورد نیاز پژوهندگان را گردآوری و تجزیه و تحلیل نموده و آماده استفاده می‌کنند. کتابخانه های دانشگاهی به عنوان پشتیبان برنامه‌های آموزشی و پژوهش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، کتابخانه های آموزشگاهی به عنوان تقویت کننده برنامه‌های درسی و کتابخانه های عمومی در جهت افزایش فرهنگ و دانش عمومی می‌توانند خدمات و منابع لازم را فراهم آورند. برای ایجاد تجهیز و اداره اینگونه کتابخانه ها و مراکز اسناد و مدارک و نیز ارائه خدمات اطلاعاتی لازم، آموزش نیروی انسانی در سطح کارشناسی ارشد در گرایش‌های مختلف امری ضروری است. هدف گرایش آموزشی اطلاع رسانی، فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم به منظور تربیت متخصصان این رشته جهت اداره و انجام کارهای تخصصی و پژوهشی در مراکز مدارک، کتابخانه های تخصصی و سازمان‌ها و موسساتی است که در زمینه‌های مربوط به خدمات اطلاع رسانی فعالیت می‌نماید.

هدف از رشته علوم ارتباطات اجتماعی تربیت افرادیست که پس از فارغ التحصیلی قادر باشند در مراکزی مثل روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون، ادارات روابط عمومی سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مراکز مشابه به عنوان کارشناس ارتباطات انجام وظیفه کنند. همچنین فارغ التحصیلان این رشته باید توانایی نقد، تحلیل و تحقیق در حوزه ارتباطات بطور کلی و ارتباطات جمعی بطور اخص را دارا باشند. به طورکلی رشته علوم ارتباطات اجتماعی به منظور سر و سامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر وجودی آن به خدمت بشر در آمده تا وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی گسترده و پیچیده مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فناوری را در خدمت اطلاع رسانی و ارتباط بین انسان‌ها قرار دهد


مقاطع و رشته‌های تحصیلی

گروه آموزشی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
علوم ارتباطات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی بازیابی اطلاعات و دانش - *
دروس (پیش نیاز) رشته علوم کتابداری اطلاع رسانی در تمامی گرایشها * -
مدیریت اطلاعات * -
مدیریت کتابخانه های دانشگاهی * -
مطالعات کتابخانه های عمومی * -
کتابخانه های آموزشگاهی * -
علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی - *
علوم ارتباطات اجتماعی * -
دروس (پیش نیاز) علوم ارتباطات * -