علوم ارتباطات و دانش شناسی

مدیر گروه

دکتر افسانه مظفری

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

دکتری تخصصی: ارتباطات اجتماعی

a.mozaffari@srbiau.ac.ir

 
اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش شناسی: در شرایط فعلی که کشور ایران باید در جهت بازیابی هویت فرهنگی خویش و استقلال علمی و فنی و حصول خودکفایی اقتصادی گام بردارد کار بهره گیری درست و به موقع از اطلاعات علمی و فنی دقیق و روزآمد و نیز استفاده از میراث فنی فرهنگی گذشته باید جدی گرفته شود. در این رابطه کتابخانه ها و مراکز اسناد و مدارک وظیفه دارند تا با توجه به نیاز و ویژگیهای جامعه استفاده کننده، به انجام نقش و رسالت خویش بپردازند. مراکز اسناد و مدارک در زمینه ها...... ادامه مطلب


اعضای هیأت علمی گروه

 

 

علوم ارتباطات و دانش شناسی

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

۱

دکتر فهیمه باب الحوائجی

(بازنشسته آموزش و پرورش)

دانشیار

تمام وقت

۲

دکتر نجلا حریری

استاد

تمام وقت

۳

دکتر فاطمه نوشین فر

دانشیار

تمام وقت

۴

دکتر صدیقه محمداسماعیل

دانشیار

تمام وقت

 

علوم ارتباطات اجتماعی

۵

دکتر محمد سلطانی فر

دانشیار

تمام وقت

۶

دکتر افسانه مظفری

دانشیار

تمام وقت

۱۱۷

دکتر زهرا خرازی محمدوندی آذر

استادیار

تمام وقت

 
 

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه