طرح درس

فرم خام طرح درس

قابل توجه اساتید محترم

بعد ازتکمیل فرم فوق برای هر درس، فرم تکمیل شده را برای بارگذاری در سایت به ادرس زیر ایمیل فرمایید در ضمن در قسمت موضوع (subject) لطفاً حتماً (نام استاد / ‏ هیئت علمی‬ یا مدعو/ ‏طرح درس دانشکده‬ ادبیات و علوم انسانی) ذکر شود

باتشکر فراوان

reza.gh67@yahoo.com