درباره دانشکده

تاریخچه دانشکده:

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از قدیمی ترین دانشکده های موجود در واحد، ابتدا با عنوان آموزش علوم انسانی مشغول به فعالیت بود، گروه های تخصصی آن به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه از دهه ۶۰ و بدو فعالیت واحد در مقاطع کارشناسی ارشدو دکترای تخصصی به پذیرش دانشجو پرداخته اند، اعضاء هیأت علمی آن از برجسته ترین اساتید کشور می باشند.تعداد زیادی از فارغ التحصیلان این دانشکده هم اکنون برجسته ترین اساتیدو مسئولین دانشگاه های سراسر کشور می باشند، این دانشکده با ۱۹ گروه تخصصی، ۴۳ رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۳۶ رشته گرایش در مقطع دکترای تخصصی به پذیرش دانشجوی می پرداخت.

با توجه به اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی و سیاستهای فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت نیل به خود کفایی در زمینه تربیت افراد متعهد و متخصص و نیاز روز افزون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به اعضای هیات علمی، دانشکده زبان و ادبیات در سال ۱۳۸۴ به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص نخستین بار فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.

سپس با افزایش برخی رشته های زبان و ادبیات تا سال ۱۳۸۵، تعداد گروه های آموزشی به ۱۰ گروه ارتقا، یافت. در حال حاضر دارای ۶ گروه آموزشی در مقطع کارشناسی، ۱۳ گروه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و ۷ گروه آموزشی مقطع دکتری فعالیت دارند.

به دنبال تغییرات ساختاری ایجاد شده در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای هم‌افزایی گروه‌های تخصصی و چابک‌سازی مدیریت در دانشگاه دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» باهم ادغام شدند.

پس از تجمیع ۲۴ گروه که در دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات دائر بودند، ۹ گروه تخصصی جدید تشکیل شد که شامل گروه تخصصی زبان‌های خارجی، گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی، گروه تاریخ، فرهنگ و زبان‌های باستانی، گروه تخصصی جغرافیا، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تخصصی روانشناسی، گروه علوم اجتماعی – جامعه شناسی، گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی و گروه جدید علوم تربیتی و مشاوره می باشد.