علوم تربیتی و مشاوره

مدیر گروه

دکتر: عزت اله نادری

مرتبه دانشگاهی: استاد

دکتری تخصصی: روانشناسی تربیتی

رزومه علمی
روز ها ی حضور در دانشکده ساعت های حضور در دانشکده
شنبه ۱۲.۳۰-۸
دو شنبه ۱۵-۱۲
سه شنبه (ملاقات با هماهنگی قبلی (به دلیلی جلسه دفاع در شورای دانشکده
چهارشنبه ۱۳-۱۲
سایر اوقات ملاقات با هماهنگی قبلی
 
اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

در میان رشته‌های علوم انسانی، علوم تربیتی مجموعه‌ای از دانش‌های به هم پیوسته است که با استفاده از روش عقلی و بحث‌های فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش‌های علمی و یافته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... در مباحث نظری و کاربردی به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش‌ها، حل زمینه‌ها و عوامل تعلیم و تربیت می‌پردازد. علوم تربیتی در وهله اول دارای فایده عملی است یعنی به عمل تربیت در همه مراحل مدد می‌رساند و مانند همه علوم دیگر در هم‌آوای....... ادامه مطلب


اعضای هیأت علمی گروه


فلسفه تعلیم و تربیت

۱

دکتر قدسی احقر

دانشیار

نیمه وقت

۲

دکتر سعید بهشتی

استاد

نیمه وقت

 

علوم تربیتی

۳

دکتر مجید علی عسگری

دانشیار

نیمه وقت

۴

دکتر عزت اله نادری

استاد

تمام وقت

۵

دکتر مریم سیف نراقی

استاد

تمام وقت

۶

دکتر معصومه ابطحی

استادیار

مأمور

 

مشاوره

۷

حبیب اله اکبری

استادیار

تمام وقت

۸

علیرضا کیامنش

استاد

تمام وقت

۹

دکتر سولماز مبسم

استادیار

تمام وقت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه