علوم تربیتی و مشاوره

مدیر گروه

دکتر: عزت اله نادری

مرتبه دانشگاهی: استاد

دکتری تخصصی: روانشناسی تربیتی

رزومه علمی
روز ها ی حضور در دانشکده ساعت های حضور در دانشکده
شنبه ۱۲.۳۰-۸
دو شنبه ۱۵-۱۲
سه شنبه (ملاقات با هماهنگی قبلی (به دلیلی جلسه دفاع در شورای دانشکده
چهارشنبه ۱۳-۱۲
سایر اوقات ملاقات با هماهنگی قبلی
 
اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

در میان رشته‌های علوم انسانی، علوم تربیتی مجموعه‌ای از دانش‌های به هم پیوسته است که با استفاده از روش عقلی و بحث‌های فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش‌های علمی و یافته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... در مباحث نظری و کاربردی به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش‌ها، حل زمینه‌ها و عوامل تعلیم و تربیت می‌پردازد. علوم تربیتی در وهله اول دارای فایده عملی است یعنی به عمل تربیت در همه مراحل مدد می‌رساند و مانند همه علوم دیگر در هم‌آوای....... ادامه مطلب


اعضای هیأت علمی گروه


 

علوم تربیتی

دکتر معصومه ابطحی

استادیار

مأمور

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
دکتر قدسی احقر فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار
دکتر سعید بهشتی فلسفه تعلیم و تربیت استاد
دکتر مجید علی عسگری علوم تربیتی دانشیار
دکتر عزت اله نادری علوم تربیتی استاد
دکتر مریم سیف نراقی علوم تربیتی استاد
حبیب اله اکبری علوم تربیتی استادیار
علیرضا کیامنش مشاوره استاد
دکتر سولماز مبسم مشاوره استاد یار