روانشناسی

مدیر گروه

دکتر فریبرز باقری

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

دکتری تخصصی: روان شناسی عموم - فرهنگی

رزومه علمی

 
اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

روانشناسی علمی است که در آن به بررسی رویدادهای ذهنی و درونی مانند افکار و احساسات و خاطرات فرد می‌پردازد. در علم روانشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی و روحی انسان و تحلیل رفتارها و فرآیندهای ذهنی و با توجه به یافته‌های علمی به بررسی دقیق ساختار روحی و عاطفی انسان می‌پردازد. روانشناسی علمی نو ظهور است و هنوز مراحل تکاملی خود را می‌گذراند.با وجود اینکه گستردگی مباحث علم روانشناسی بسیار است و زمینه‌های مطالعاتی بسیار..... ادامه مطلب


اعضای هیأت علمی گروه

کارشناسی روانشناسی

دکتر سمیه رباط میلی

استادیار

تمام وقت

دکتر طه هاشمی

مربی

تمام وقت

 

 

مجموعه روانشناسی بالینی و عمومی

دکتر فریبرز باقری

استادیار

تمام وقت

دکتر بیتا نصرالهی

استادیار

تمام وقت

دکتر افشین صلاحیان

استادیار

تمام وقت

مجموعه روانشناسی تربیتی و شخصیت

دکتر هادی بهرامی

استاد

تمام وقت

دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

استادیار

مأمور

دکتر رضا قربان جهرمی

استادیار

تمام وقت

مجموعه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (۱- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۲- کودکان استثنایی عقب ماندگان ذهنی)

دکتر شهره شکرزاده

استادیار

تمام وقت

دکتر لیلا کاشانی وحید

استادیار

تمام وقت

دکتر سمیرا وکیلی

استادیار

تمام وقت

دکتر محمود منصور

استاد

طرح «ب»

دکتر مریم اساسه

استادیار

تمام وقت

دکتر محمدپارسا عزیزی

استادیار

تمام وقت


 

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
  دکتر علی اکبر سیف مجموعه روانشناسی استادیار
  دکتر شکوه السادات بنی جمالی مجموعه روانشناسی استادیار
  دکتر فریبرز درتاج مجموعه روانشناسی استادیار