جغرافیا

مدیر گروه

دکتر رحیم سرور

مرتبه دانشگاهی:: استاد

دکتری تخصصی: جغرافیا

 

رزومه علمی

روزهای حضور در دانشکده

ساعت‌های حضور در دانشکده

شنبه ۸-۱۲
یکشنبه ۸-۱۳
دوشنبه ۸-۱۵ و پس از آن ۱۸-۱۵ حضور در جلسه دانشکده
سه شنبه ۸-۱۲ (تدریس) ،۱۵-۱۳ حضور
چهارشنبه ۸-۱۸ تدریس

 

اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

دانستن جغرافیا در مفهوم علمی عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است که مناسبات و روابط فی مابین انسان ومحیط را در تبیین پدیده‌های مکانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا بر مبنای این شناخت و طبقه بندی علمی آن توانایی انسان را در بهبود شرایط محیط تکامل بخشد. هدف از ارائه این رشته پرورش استعدادهایی است که در جهت شکوفایی و توسعه میهن عزیز اسلامی قدم بردارند. این نیروها با بهره گیری از آموزش‌های... ادامه مطلب


برنامه هفتگی اساتید گروه جغرافیا (کلیه گرایش ها)

 


اعضای هیأت علمی گروه

مجموعه جغرافیا (۱- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - کلیه گرایش‌ها ۲- جغرافیا - برنامه ریزی توریسم ۳- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۴- جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۵- جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری ۶- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری – برنامه ریزی گردشگری منطقه‌ای ۷- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی ۸- جغرافیای سیاسی ۹- جغرافیای سیاسی - جنوب غرب آسیا ۱۰- جغرافیای سیاسی - ژئوپلیتیک ۱۱- جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی ۱۲- طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۱۳- هواشناسی ۱۴- هواشناسی کشاورزی

۱

دکتر رحیم سرور

استاد

تمام وقت

۲

دکتر پرویز کردوانی

استاد

نیمه وقت

۳

دکتر ریباز قربانی نژاد

استادیار

تمام وقت

۴

دکتر فریده اسدیان

(بازنشسته آموزش و پرورش)

استادیار

تمام وقت

قراردادی

۵

دکتر علی توکلان

استادیار

تمام وقت

۶

دکتر عبدالرضا فرجی راد

(بازنشسته وزارت امور خارجه)

دانشیار

نیمه وقت

۷

دکتر اصغر نظریان

استادیار

تمام وقت

۸

دکتر عزت اله عزتی

استادیار

تمام وقت

۹

دکتر مسعود مهدوی حاجیلوئی

استادیار

تمام وقت

۱۰

دکتر لیلا پناهی

استادیار

مأمور

۱۱

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

استادیار

مأمور

۱۲

دکتر رضا برنا

استادیار

مأمور

 


اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه