تاریخ،فرهنگ و زبان های باستانی

مدیر گروه

دکتر آمنه ظاهری عبدوند

مرتبه دانشگاهی:: استادیار

دکتری تخصصی: زبانهای باستانی

amsadraza@gmail.com

روز های حضور در دانشکده ساعت های حضور در دانشکده
شنبه ۸-۱۵/‏۳۰
دوشنبه ۸-۱۵/‏۳۰
سه شنبه ۷.۳۰-۱۶/‏۳۰
چهارشنبه ۷.۳۰-۱۶.۳۰

 

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

رشته فرهنگ و زبانهای باستانی عمده فعالیت‌های گروه بر آموزش و تربیت دانشجویان در زبان‌های ایرانی میانه و باستان متمرکز است. مهمترینِ این زبان‌ها در گروه زبان فارسی میانه و پهلوی است که تدریس آن چند دهه سابقه دارد. متون فارسی میانه و پهلوی اشکانی مانوی نیز، که بخش قابل توجهی از درس‌ها را شامل می‌شود، در ذیل همین موضوع قرار می گیرندزبان های ایرانی باستان، یعنی اوستایی و فارسی باستان، نیز از گذشته جز درس‌های اصلی بوده‌اند و زبان سنسکریت هم، به عنوان کمک مهمی در یادگیری زبان‌های ایرانی باستان، معمولاً در دوره دکتری....... ادامه طلب

اعضای هیأت علمی گروه


فرهنگ و زبان های باستانی

۱

دکتر محسن ابوالقاسمی

استاد

تمام وقت

۲

دکتر ژاله آموزگار

استاد

نیمه وقت

۳

دکتر آمنه ظاهری عبدوند

استادیار

تمام وقت

باستان شناسی

۴

دکتر هایده خمسه

استادیار

مأمور

 

 

 

تاریخ

۵

دکتر رضا شعبانی

استاد

تمام وقت

۶

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

استاد

نیمه وقت

۷

دکتر عطاءالله حسنی

دانشیار

نیمه وقت

۸

دکتر جواد هروی

استادیار

تمام وقت

۹

دکتر سینا فروزش

استادیار

تمام وقت

۱۰

دکتر احسان اشراقی

استاد

طرح «ب»

۱۱

دکتر ماکوتو هاچیوشی

استادیار تمام وقت قراردادی

 

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه