درباره دانشکده

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از قدیمی ترین دانشکده های موجود در واحد، ابتدا با عنوان آموزش علوم انسانی مشغول به فعالیت بود، گروه های تخصصی آن به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه از دهه ۶۰ و بدو فعالیت واحد در مقاطع کارشناسی ارشدو دکترای تخصصی به پذیرش دانشجو پرداخته اند، اعضاء هیأت علمی آن از برجسته ترین اساتید کشور می باشند و کارکنان مجرب دانشکده در بخش های مختلف نظیراداره امور آموزشی، اداره امور دانشجویی و فرهنگی و اداره امور پژوهشی و... مشغول فعالیت می باشند، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان این دانشکده هم اکنون برجسته ترین اساتیدو مسئولین دانشگاه های سراسر کشور می باشند، این دانشکده هم اکنون با ۱۹ گروه تخصصی، ۴۳ رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۳۶ رشته گرایش در مقطع دکترای تخصصی به پذیرش دانشجوی می پردازد. هر یک از گروه های تخصصی دانشکده خود قابلیت تبدیل به یک دانشکده بزرگ و مجزا را دارند، گروه های تخصصی مانند: روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، تربیت بدنی و علوم ورزشی و... که شامل ده ها رشته گرایش فعال می باشند........ ادامه مطلب