فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

 

 

 

مدیر گروه: دکتر بهشتی

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 

 

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
فلسفه تعلیم و تربیت ۶۳۵
برنامه ریزی درسی ۱۸۷

 


برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعیلم و تربیت اسلامی ۸۲۷