ریاست دانشکده

Text Box:سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی: فریبرز باقری

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: روانشناسی

مرتبه علمی: دانشیار

 

 


رئسای دانشکده از ابتدا:
دکتر منصور بدری فر
دکتر سید وحید عقیلی
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی