اطلاعیه های مهم

ا طلاعیه در خصوص ارائه پروپوزال در شهریور ۹۵ مربوط به کلیه گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی (جغرافیا، روانشناسی، جامعه شناسی و تربیت بدنی و مشاوره و....)

 

دانشجویانی که عنوان پایان نامه و اساتید راهنمای آنها در جلسه گروه مشخص شده است و یا توسط مدیر گروه تایید شده حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۵ مهلت دارند که مراحل ثبت و تصویب پروپوزال خود را در سیستم ثبت پروپوزال بصورت اینترنتی انجام دهند. در غیر اینصورت پروپوزال آنها تصویب نشده و دفاع آنها نیز متعاقباً یک ترم به تعویق می افتد.
قابل توجه دانشجویانی که قصد دفاع در شهریور ماه ۹۵ را دارند:
۱- دانشجویانی که از طریق سامانه پروپوزال ارائه نمودند موظفند اوایل مرداد ماه پایان نامه آماده خود را در سامانه ابتدا به راهنما و مشاور ارسال نمایند .۲- پس از تایید راهنما و مشاور پایان نامه از طریق سامانه به مدیر گروه ارسال نمایند ۳-پ س از تایید پایان توسط مدیر گروه داورها نیز توسط ایشان در سامانه انتخاب می گردد ۴- هنگامیکه پایان نامه از طریق سامانه به دست کارشناس پژوهش رسید دانشجو به کارشناس پژوهش دانشکده مراجعه نماید و فرم دفاع را ازکارشناس دریافت کند.دقت نمایید که فرمها ی دفاع برای دانشجویان ارشد باید تا پایان مرداد ماه ۹۵ تحویل پژوهش گردد.زمان دفاع تا پایان شهریور ۹۵ می باشد.
دانشجویان که به صورت دستی پروپوزال ارائه نموده بودندمی توانند از اواسط تیر ماه فرم دفاع را در سایت پژوهش دانشکده -فرمها -دریافت نمایند و پس از تکمیل و تعیین روز دفاع توسط دانشجو با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور و داور انجام می شود پس از تعین روز دفاع نسبت به تعیین محل دفاع (چهارم جنوبی -کنترل کلاسها-آقای طهماسبی) مراجعه گردد. در مرحله آخر فرم تکمیل شده تا پایان مرداد ماه ۹۵ به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل گردد.آخرین مهلت دفاع ۳۱/۶/۹۵ می باشد)


به دانشجویان گرامی دانشکده توصیه می گردد کلیه اطلاعیه ها را با دقت مطالعه فرمایند.

 

 


 


 

رشته های مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی دانشکده علوم انسانی واجتماعی (جهت مشاهده کلیک نماید)

 از دانشجویان تقاضا می شودجهت اطلاع از آخرین پیامها به پروفایل شخصی خود مراجعه نمایند-ملاک اطلاع رسانی پروفایل دانشجویان می باشد چه پیامهای شخصی چه پیامهای عمومی
 


 

اطلاعیه ۱: تکمیل مدارک پرونده تحصیلی دانشجویان:
برابر دستورات صادره کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ودکتری تخصصی که به صورت مشروط وبااخذ تعهدات لازم ثبت نام نموده اند موظف می باشند تا تاریخ های تعهد ذکر شده در تعهد نامه نسبت به رفع نواقص پرونده خود اقدام نمایند در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو بوده و دانشکده هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و براساس ضوابط دانشگاه با ایشان رفتار خواهد شد.اطلاعیه ۲: نحوه گذراندن دروس پیش نیاز
کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی موظف می باشند دروس پیش نیاز دوره را درنیمسال اول شروع به تحصیل اخذ وبگذرانند درغیراینصورت عواقب ناشی ازآن برعهده شخص دانشجو می باشد و دانشکده در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت، ضمناً تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به جز دروس پیش نیاز دوره می بایست دروس مبانی کامپیوتر و وصایای امام (ره) را در صورت نگذراندن در مقاطع پایه أخذ و با موفقیت بگذرانند، این در حالی است که دانشجویان مقطع دکترای تخصصی فقط درس مبانی کامپیوتر را در صورت نگذراندن در مقاطع پایه باید اخذ و بگذرانند.(این دروس می بایست مورد تایید دانشکده باشند)

 

 

اطلاعیه ۳: کارت دانشجویی
کلیه دانشجویان دانشکده می توانند جهت اخذ کارت دانشجویی به اتاق ۵۰۸ ساختمان علوم انسانی مراجعه نمایند.

 

اطلاعیه ۴: شرایط و زمان تصویب پروپوزال
دانشجویان جهت آگاهی از شرایط و آخرین مهلت تحویل پروپوزال به قسمت اطلاعیه ها و آیین نامه در قسمت پژوهش دانشکده همین وب سایت مراجعه نمایند.اطلاعیه ۵: سوالات آموزشی
دانشجویان محترم جهت سوالات آموزشی، آیین نامه ها و....فقط با کارشناسان مربوطه مشورت نمایند.اطلاعیه ۶: اعتراض به نمرات
دانشجویانی که به نمرات امتحانی خود اعتراض دارند ظرف مدت یک هفته از اعلام نمرات تنها از طریق سیستم مکانیزه (فایل شخصی، امورآموزشی) می توانند اقدام به این امر نمایند.اطلاعیه ۷: شرایط استفاده از تخفیف ۲ دانشجویی
الف: ارائه اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه طرفین متقاضی تخفیف
ب: مجرد بودن طرفین متقاضی تخفیف، به استثنایی زن و شوهر دانشجو
ج: آخرین زمان ارائه مدارک به دانشکده در نیمسال اول حداکثر تا ۱۵ آذر و در نیمسال دوم حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت
د: گواهی اشتغال به تحصیل نیمسال تحصیلی با امضای اصلی ومهر واحد مربوطه (مهر امضاء و مهر دانشکده مورد قبول نمی باشد)اطلاعیه ۸: اطلاعیه حذف پزشکی
الف: ارائه گواهی معتبرپزشکی و درخواست مکتوب دانشجو حداکثر به مدت یکماه از تاریخ برگزاری امتحان
ب: دانشجویان در طول تحصیل تنها یکبار می توانند درخواست حذف پزشکی نمایند.اطلاعیه ۹: ساعات مراجعه برای تسویه حساب
دانشجویان گرامی با توجه به تعداد بسیار زیاد مراجعه کنندگان متقاضی تسویه حساب لازمست قبل از ساعت ۱۲ جهت این امر مراجعه نمایند ضمناً پذیرش تسویه حساب تا ساعت ذکر شده منوط به اخذ نوبت وحفظ نوبت سایر دانشجویان می باشداطلاعیه ۱۰: ثبت نام
تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ودکترای تخصصی در صورت داشتن سنوات مجازو تا قبل از دفاع می بایست در زمان مقرر ثبت نام برابرتقویم آموزشی که در سایت دانشگاه درج می گردد اقدام به ثبت نام آموزشی خود نمایند در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.اطلاعیه ۱۱: امتحان جامع
برابرضوابط تمامی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی می بایست جهت شرکت در امتحان جامع مدرک معتبر زبان بین المللی مورد قبول دانشگاه درنیمسال اول سال تحصیلی شروع به تحصیل ارائه نمایند در غیر اینصورت حق شرکت در امتحان جامع را نخواهند داشت. ضمنامعدل کل شرکت درامتحان جامع ۱۶ و نمره قبولی امتحان مذکور ۱۵ از ۲۰ به صورت کتبی ۵۰ درصد وشفاهی ۵۰ درصد می باشد همچنین برابر ماده ۱۴ آیین نامه آموزشی دانشجویان فقط ۲ بار حق شرکت در این آزمون را دارند همچنین مدارک ونمره قبولی به شرح ذیل می باشد.


 

 اطلاعیه ۱۲: : عدم تغییر گروه کلاسی
تغییر گروه کلاسی حتی درصورت عناوین، تعداد واحد و استاد مشابه برای تمامی دانشجویان ممنوع است ودانشجویان محترم می بایست فقط از برنامه ارائه شده سال ورود و گروه خود دروس را اخذ نمایند در غیر اینصورت مسئولیت امر (حتی عدم شرکت در امتحان و.....)بر عهده شخص دانشجو می باشد.


 

اطلاعیه ۱۳: تداخل امتحانی
ازکلیه دانشجویان اعم از دانشجویا ن واحد، میهمان و... تقاضا می شود در زمان انتخاب واحد دقت کامل داشته باشند که تداخل امتحانی نداشته باشند در غیر اینصورت حق شرکت در امتحان را نخواهند داشت ومسولیت آن به عهده شخص دانشجو می باشد.