ادغام دانشکده‌های «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات

ادغام دانشکده‌های «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات / تجمیع ۲۴ گروه و تشکیل ۹ گروه تخصصی جدید

۰۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۱ کد : ۹۴۴۳ تیکر
رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات، از ادغام دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: این ادغام در راستای هم‌افزایی گروه‌های تخصصی و چابک‌سازی مدیریت در دانشگاه انجام شد.
ادغام دانشکده‌های «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات / تجمیع ۲۴ گروه و تشکیل ۹ گروه تخصصی جدید

دکتر سینا فروزش در گفتگو با روابط عمومی این واحد دانشگاهی، با بیان اینکه گروه‌های تخصصی که به لحاظ موضوعی نزدیک به هم بودند تجمیع شدند، گفت: پس از تجمیع ۲۴ گروه که در دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات دایر بودند، ۹ گروه تخصصی جدید تشکیل شد.

وی در تشریح جزئیات تجمیع این گروه‌ها، اظهار داشت: گروه‌های تخصصی زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه و زبان‌شناسی همگانی نیز گروه تخصصی زبان‌های خارجی را تشکیل دادند. همچنین با ادغام دو گروه زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب، گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات افزود: گروه‌هایی که به لحاظ موضوعی در حوزه تاریخ فعال بودند شامل گروه‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، باستان‌شناسی و تاریخ نیز گروه تاریخ، فرهنگ و زبان‌های باستانی را شکل دادند. جغرافیا، طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) و هواشناسی نیز در گروه تخصصی جغرافیا جمع شدند.

دکتر فروزش با بیان اینکه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی با هیچ گروه دیگری تجمیع نشده است، به تجمیع گروه‌های روانشناسی و روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی در گروه تخصصی روانشناسی اشاره کرد و گفت: با یکپارچه‌سازی گروه‌های علوم تربیتی، فلسه تعلیم و تربیت و مشاوره نیز گروه جدید علوم تربیتی و مشاوره شکل گرفت.

وی از تجمیع گروه‌های مطالعات زنان، پژوهش علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی و مردم‌شناسی در گروه جدید با عنوان «علوم اجتماعی – جامعه شناسی» خبر داد و گفت: گروه‌های علوم ارتباطات اجتماعی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی نیز پس از تجمیع، گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی را تشکیل دادند.

کلید واژه ها: ادغام